Länk till köerna. Öppethållande, köregler samt olycksfallsförsäkring Stockholm stad och Nacka kommun. Samarbete med Nacka kommun vid allvarlig händelse.

Stockholm stads kö, se länk nedan

Sök plats på förskolan - Stockholms stad (forskola.stockholm)

 

Nacka kommuns kö, se länk nedan

Ansök om plats i förskola | Nacka kommun

 

Vi följer Stockholms stads och Nacka kommuns öppethållande och köregler. 

 

Stockholm stad, se länk nedan

Öppettider och schema på förskolan - Stockholms stad (forskola.stockholm)

 

Nacka kommun, se länk nedan

Frågor och svar om vistelsetid och öppethållande | Nacka kommun

 

Olycksfallsförsäkring Stockholm stad, se nedan

S:t Erik Försäkring - S:t Erik Försäkring (sterikforsakring.se)

 

Olyckfallsförsäkring Nacka kommun, se länk nedan

Försäkring | Nacka kommun

 

Samarbete med Nacka kommun vid allvarlig händelse

Enligt Nacka kommuns regelverk samarbetar huvudmannen med kommunen vid allvarlig händelse där kommunen behöver tillgång till resurser för att erbjuda den form av verksamhet som anordnaren är auktoriserad för. Huvudmannen ska också inordna sin verksamhet under kommunens krisledning vid extraordinär händelse och höjd beredskap eller annan allvarlig händelse i fredstid.