Om Guldklimpar

Efter att ha drivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag och handlett/konsulterat/utbildat pedagoger, lärare, förskolechefer, rektorer och skolledare både i Sverige och Finland sedan 2008 startar nu Maria Engstam (förskollärare och specialpedagog) förskola.

Maria drivs av att skapa en verksamhet som utgår ifrån och möter varje enskilt barns behov.

Genom gedigna erfarenheter av:

  • organisationsutveckling
  • pedagogik
  • utvecklingspsykologi
  • specialpedagogik
  • ledarskap
  • socioemotionellt klimat 
  • kommunikation
  • systemteori

startar hon nu en förskola som bygger på både vetenskap och praktiska erfarenheter. Hennes mål är att skapa Sveriges bästa förskola där alla barn blir sedda och lyssnade till.