Om Guldklimpar

Huvudmannen har drivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag och handlett/konsulterat/utbildat pedagoger, lärare, förskolechefer, rektorer och skolledare både i Sverige och Finland sedan 2008. I januari 2018 startade hon förskolan Guldklimpar på Kungsholmen. Februari 2020 tog hon över föräldrakooperativet Äppelbo i Bromma, augusti 2020 tog hon över personalkooperativet Perifrasen i Kista.

Huvudmannen drivs av att skapa en verksamhet som utgår ifrån och möter varje enskilt barns behov.

Genom gedigna erfarenheter av:

  • organisationsutveckling
  • pedagogik
  • utvecklingspsykologi
  • specialpedagogik
  • ledarskap
  • socioemotionellt klimat 
  • kommunikation
  • systemteori

Så driver huvudmannen Guldklimpars förskolor genom både vetenskap och praktiska erfarenheter. Huvudmannens mål är att skapa Sveriges bästa förskola där alla barn blir sedda och lyssnade till.