Om Guldklimpar

Huvudmannen har drivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag och handlett/konsulterat/utbildat pedagoger, lärare, förskolechefer, rektorer och skolledare både i Sverige och Finland sedan 2008. I januari 2018 startade hon förskolan Guldklimpar på Kungsholmen. Februari 2020 tog hon över föräldrakooperativet Äppelbo i Bromma, augusti 2020 tog hon över personalkooperativet Perifrasen i Kista, januari 2022 tog hon över personalkooperativet Leklabbet och startade upp Guldklimpar Trekanten.

Huvudmannen drivs av att skapa en verksamhet som utgår ifrån och möter varje enskilt barns behov.

Genom gedigna erfarenheter av:

  • organisationsutveckling
  • pedagogik
  • utvecklingspsykologi
  • specialpedagogik
  • ledarskap
  • socioemotionellt klimat 
  • kommunikation
  • systemteori

Så driver huvudmannen Guldklimpars förskolor genom både vetenskap och praktiska erfarenheter. Huvudmannens mål är att skapa Sveriges bästa förskola där alla barn blir sedda och lyssnade till.