Vår pedagogik

Vårt ledarskap

Huvudman, förskolechef och biträdande förskolechef är utbildade förskollärare och specialpedagoger. Huvudman/förskolechef har bedrivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag sedan 2008 och har stor erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling, socioemotionellt klimat, pedagogik, utvecklingspsykologi, specialpedagogik, barns olikheter och olika behov.

Vår pedagogik

Guldklimpar är en förskola som helt och hållet utgår från våra barns behov. Med läroplanen i ryggraden och djupa kunskaper i utvecklingspsykologi, pedagogik, ledarskap och olika slags pedagogiker har vi en stark grund där inga barn riskerar att falla emellan stolarna. Vår gedigna erfarenhet och vår djupa kunskapsbas möter alla barns behov och får dem att utvecklas i sin fulla potential. Enligt Greger Bååth (fd generaldirektör på Specialpedagogisk skolmyndigheten) är det största problemet i svenska skolor och förskolor ”nånannanismen”. På Guldklimpar finns ingen ”nånannanism”. På Guldklimpar har vi kunskaper för att kunna möta alla barns behov och få dem att blomstra i sin fulla potential.

Våra medarbetare

Pedagogerna är de viktigaste verktygen. Alla pedagoger på Guldklimpar är därför noggrant utvalda för att kunna vara en del i pusslet i vår organisation. Enligt Reggio Emilia pedagogiken har barn 100 språk men vi tar ifrån dem 99. På Guldklimpar tar vi inte ifrån barnen något språk. Vi hjälper varje barn att utveckla och förfina alla sina språk. För att kunna möta alla barns olika sätt att uttrycka sig har vi därför pedagoger med många olika kompetenser. Förskollärare/specialpedagog, förskollärare/talpedagog, förskollärare/barnyogainstruktör, förskollärare/expert på pedagogiska miljöer, barnskötare/Montessorilärare osv. Alla pedagoger har också en positiv grundsyn och ser potentialen hos varje barn samt utstrålar positivism och energi.

Trygghet

Trygghet är alltid grunden och en förutsättning för lärande. Först när barn är trygga kan de utvecklas i sin fulla potential. På Guldklimpar bygger vi trygga relationer och en trygg miljö så att barnen kan ägna sin energi åt att lära och utvecklas. Vi har djupa kunskaper om vikten av trygga relationer och anknytningsteorier. Barnen på Guldklimpar kan lita på att deras pedagoger alltid finns nära för stöd och ledsagning. För att barnen ska bli trygga behöver också föräldrarna vara trygga. Vi har därför ett tätt samarbete med föräldrar. Föräldrarna är de som har mest kunskaper om sina barn, deras kunskaper är värdefulla för att skapa en optimal verksamhet för varje barn. Vi lyssnar in, samarbetar och tar oss tid att svara på frågor och funderingar.

Positiv förstärkning

Positiv förstärkning är en av våra ledstjärnor i verksamheten. När vi lyfter och lägger fokus på barns styrkor så växer de, får ökat självförtroende och ökad självkänsla. Barn vill ha kärlek och uppmärksamhet och de lär sig snabbt vilket beteende de får mest uppmärksamhet för. Genom att lägga mer fokus på positivt beteende och mindre på negativa beteenden får vi positiva spiraler och ett positivt socioemotionellt klimat. Vi undviker negativt laddade ord och talar och visar på ett tydligt positivt sätt barnen hur vi vill att de ska göra istället. Läroplanen för förskolan är vår röda tråd i verksamhet och vi har den i ryggraden och levandegör den i vår verksamhet.

Miljön

Inom Reggio Emilia pedagogiken anser man att miljön är den tredje pedagogen. För att stimulera barn till nyfikenhet, upptäckarlust och lärande har vi på Guldklimpar en kreativ och inspirerande miljö. Denna miljö utvecklas ständigt utifrån barnens intressen och behov av stimulans. Precis som barnens lärprocesser som ständigt är levande och i utveckling så är vår miljö levande och under ständig utveckling. Vi har ateljéer, skrivarhörna, bibliotek, bygg- och konstruktionsrum, teater- och rolleksrum, musik- och rörelserum osv. Vår egna ljusa, fina innergård inbjuder till utforskande lek och lärande som t ex vatten- och sandlek, snickeri, bygg- och konstruktion samt massor av rörelselek. Vårt läge i hjärtat av Kungsholmen innebär att vi har tillgång till fantastiska parker, grönområden och museer att utforska och upptäcka i närområdet.

Vår mat

Vi har en mycket erfaren och välutbildad kokerska som lagar all mat från grunden till stor del av ekologiska råvaror. Varje dag serveras en allsidig, varierad kost. Kokerskan äter lunch ute bland barnen på avdelningar för att de på ett naturligt sätt ska få kunskaper om kost och hälsa. Hon deltar även i planerade projekt med barnen kring dessa områden.

Samarbeten

Vi samarbetar med externa specialister för att skapa den allra bästa verksamheten för våra barn. Vår skrivarhörna och vårt bibliotek är utvecklade tillsammans med författare/språkutvecklingsexpert. Ateljéerna är skapade tillsammans med konstnär och bildlärare. Utemiljön utformas tillsammans med förskollärare med specialkompetens gällande skapande av kreativa, pedagogiska utemiljöer. Vi samarbetar med en av Stockholms största dansskolor genom olika projekt. Eftersom huvudmannen även bedriver ett specialpedagogiskt utbildningsföretag så har vi kontinuerlig tillgång till specialpedagoger och förskolepsykologer för kompetensutveckling av organisationen. För att utvärdera vår verksamhet på ett professionellt sätt samarbetar vi med ett av Sveriges största kunskapsföretag PwC. Tillsammans med dem granskar, utvärderar och vidareutvecklar vi vår verksamhet kontinuerligt.