Grön Flagg

Vårt hållbarhetsarbete konkretiserar vi i vår verksamhet genom att arbeta med Grön Flagg tillsammans med barnen. Grön Flagg är ett utbildningsprogram som drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, ett världsomspännande lärandeprogram inom hållbar utveckling. Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling som tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter kunskap till handling. Som medlemmar i Grön Flagg får vi dagligt stöd i form av vägledning, inspiration och expertis. Programmet möjliggör en livslång positiv inverkan på både barnen, deras familjer och personalen.
Grön Flagg har fokus på process och utbildning.

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!