Guldklimpar Lilla Maestro

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!

Den 1 juni 2023 tog Guldklimpar över förskolan Lilla Maestro. Eftersom förskolan ligger nära vår förskola Guldklimpar Leklabbet så är det ett tätt samarbete mellan förskolorna. Lilla Maestro är en liten förskola, som ligger nära det natursköna Svindersvik. Hos oss är barnet i centrum, och våra kunniga och erfarna pedagoger planerar verksamheten utifrån barnens tankar, nyfikenhet och lust att lära.

Namnet Guldklimpar speglar vår barnsyn. Alla barn är guldklimpar och det mest värdefulla vi har. I vår verksamhet förstår alla barn sitt eget unika värde och skiner som det guld de är.
Guldklimpars förskolor utgår helt och hållet från barnens behov. Med Läroplanen i ryggraden och engagerade pedagoger skapar vi en verksamhet som utgår från de behov av stimulans och utveckling som just våra barn har. Genom att ha förskollärare och barnskötare med olika erfarenheter och flera utbildningar så ger vi barnen fantastiska möjligheter att få precis den stimulans de behöver. Enligt Reggio Emilia filosofin har barn 100 språk men vi tar ifrån dem 99. På förskolan Guldklimpar tar vi inte ifrån barnen någonting. Vi ger dem möjligheter att utveckla alla sina förmågor.

Pedagogerna på Guldklimpars förskolor lägger stort värde i att bidra till barnens egen mognad och utveckling inom de olika områden som berörs i enlighet med läroplanen. Barngrupperna delas in efter både i åldrar och i intressegrupper och arbetet tillsammans med barnen på Guldklimpars förskolor sker utifrån olika projekt som väljs ut efter barnens intressen.

Kontakta Guldklimpar Lilla Maestro

Rektor/skolchef Josefine Wretborn
073-535 14 25
rektor@guldklimpar.se

Biträdande rektor Jonas Djäken
076-316 30 83
bitrrektor@guldklimpar.se

Platschef Krista Siik
070-091 29 82
platscheflillamaestro@guldklimpar.se

Adress
Guldklimpar Lilla Maestro
Alphyddevägen 4
131 35 Nacka

Barnens intressen är av självklar vikt när personal och barn tillsammans försöker upptäcka världen runt omkring, med hjälp av media, litteratur, våra egna olika kunskaper och studiebesök. Guldklimpar Lilla Maestro har dessutom en egen rymlig gård vilket ger barnen stor möjlighet till fantasi och lek och uppmuntrar till upptäcktsfärd på gården. Barnen får möjlighet att under åren på Guldklimpars förskolor ta del av, musik, dans, rörelse, dramatik, färg och form, matematik och språk i olika former som en del av den löpande verksamheten på Förskolan. Med hjälp av Nackas kulturliv i form av teater och musik kommer arbetet vi gör tillsammans också att beröra olika kulturer som finns i världen genom att ”resa i fantasin” och besöka andra länder, deras mat, språk och kultur.
Att dokumentera barnens utveckling är en återkommande och viktig del i arbetet på Guldklimpars förskolor. Detta görs med bilder på barnens aktiviteter som visas upp via appen Tyra och informationsbrev varannan vecka, men också genom utställningar på väggar och hyllor I Tyra appen finns också barnens egna portfolio.

Uppmärksamhet och trygghet för varje barn – varje dag

Utifrån ovanstående skapar pedagogerna på Guldklimpars förskolor trygghet och uppmärksammar varje barn varje dag. Att lära barnen att själva ta ansvar och att vara stolta för vilka dom är är ständigt återkommande och viktig del i pedagogernas arbete på Guldklimpars förskolor.
Hos oss skapas grunden för att barnen ska känna sig trygga i sig själva och stå för det dom vill och lära sig uttrycka detta till sin omgivning. Genom att finnas till i barnens närhet och stötta i leken tar personalen ansvar för att alla barn får denna uppmuntran.

Kost och måltider

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.
För oss är det viktigt att alla barn får en positiv upplevelse kring maten och att de får möjlighet att prova på många olika maträtter. Hälsosam mat är nyckeln till ett hälsosamt liv.

Inne- och utemiljö

På förskolans gård finns rutschkana, sandlåda och naturmaterial. Gårdens kuperade form gör att barnens motorik och utveckling stimuleras. Vi använder oss även av närliggande parker och den natur som finns i närmiljön.
Vi har rymliga, ljusa lokaler och stora ytor som ger barnen möjlighet till olika aktiviteter inomhus.

Guldklimpars målområden

Guldklimpars största målområden 2023 är språkutveckling, hållbar utveckling och pedagogiska miljöer. Dessa områden bryter varje förskola ner och konkretiserar den på det sätt som deras barngrupper har behov av. Pedagogerna får utbildning inom alla dessa områden under höstterminen.

Visningar

Lilla Maestros biträdande rektor Jonas Djäken har regelbundna visningar.
Mejla Jonas på mejladressen nedan för att boka plats.
bitrrektor@guldklimpar.se

Lilla Maestro

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!