Guldklimpar Leklabbet

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!

Förskolan Leklabbet är en liten förskola belägen i Sicklaområdet i Nacka. Hos oss får alla barn en lärorik, rolig och trygg start på sin resa i det livslånga lärandet.

Kundundersökning 2024
Föräldrarnas svar på Nacka kommuns enkät 2024 där vi får 100%
Verksamheten är stimulerande
Engagerad personal
Arbetar med att utveckla mitt barns språk
Mitt barns tankar och intressen tas tillvara
Barnen är trygga, trivs och har god arbetsmiljö
Föräldrarna är nöjda och kan rekommendera förskolan.

Förskolan Guldklimpar Leklabbet ligger i hjärtat av Sickla.
Namnet Guldklimpar speglar vår barnsyn. Alla barn är guldklimpar och det mest värdefulla vi har. I vår verksamhet förstår alla barn sitt eget unika värde och skiner som det guld de är.

Guldklimpars förskolor utgår helt och hållet från barnens behov. Med Läroplanen i ryggraden och engagerade pedagoger skapar vi en verksamhet som utgår från de behov av stimulans och utveckling som just våra barn har. Genom att ha förskollärare och barnskötare med olika erfarenheter och flera utbildningar så ger vi barnen fantastiska möjligheter att få precis den stimulans de behöver. Enligt Reggio Emilia filosofin har barn 100 språk men vi tar ifrån dem 99. På förskolan Guldklimpar tar vi inte ifrån barnen någonting. Vi ger dem möjligheter att utveckla alla sina förmågor.

Kontakta Guldklimpar Leklabbet

Rektor/skolchef Josefine Wretborn
073-535 14 25
rektor@guldklimpar.se

Biträdande rektor Jonas Djäken
076-316 30 83
bitrrektor@guldklimpar.se

Platschef Jenny Lundmark
070-773 44 66
platschefleklabbet@guldklimpar.se

Adress
Guldklimpar Leklabbet
Alphyddevägen 17
131 35 Nacka

Pedagogerna på Guldklimpars förskolor lägger stort värde i att bidra till barnens egen mognad och utveckling inom de olika områden som berörs i enlighet med läroplanen. Barngrupperna delas in efter både i åldrar och i intressegrupper och arbetet tillsammans med barnen på Guldklimpars förskolor sker utifrån olika projekt som väljs ut efter barnens intressen.

Barnens intressen är av självklar vikt när personal och barn tillsammans försöker upptäcka världen runt omkring, med hjälp av media, litteratur, våra egna olika kunskaper och studiebesök. Guldklimpar Leklabbet har dessutom en egen rymlig gård vilket ger barnen stor möjlighet till fantasi och lek och uppmuntrar till upptäcktsfärd på gården. Barnen får möjlighet att under åren på Guldklimpars förskolor ta del av, musik, dans, rörelse, dramatik, färg och form, matematik och språk i olika former som en del av den löpande verksamheten på Förskolan. Med hjälp av Nackas kulturliv i form av teater och musik kommer arbetet vi gör tillsammans också att beröra olika kulturer som finns i världen genom att ”resa i fantasin” och besöka andra länder, deras mat, språk och kultur.

Att dokumentera barnens utveckling är en återkommande och viktig del i arbetet på Guldklimpars förskolor. Detta görs med bilder på barnens aktiviteter som visas upp via appen Tyra och informationsbrev varannan vecka, men också genom utställningar på väggar och hyllor I Tyra appen finns också barnens egna portfolio.

Uppmärksamhet och trygghet för varje barn – varje dag

Utifrån ovanstående skapar pedagogerna på Guldklimpars förskolor trygghet och uppmärksammar varje barn varje dag. Att lära barnen att själva ta ansvar och att vara stolta för vilka dom är är ständigt återkommande och viktig del i pedagogernas arbete på Guldklimpars förskolor.
Hos oss skapas grunden för att barnen ska känna sig trygga i sig själva och stå för det dom vill och lära sig uttrycka detta till sin omgivning. Genom att finnas till i barnens närhet och stötta i leken tar personalen ansvar för att alla barn får denna uppmuntran.

Kost och måltider

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.

För oss är det viktigt att alla barn får en positiv upplevelse kring maten och att de får möjlighet att prova på många olika maträtter. Hälsosam mat är nyckeln till ett hälsosamt liv.

Inne- och utemiljö

På förskolans gård finns rutschkana, sandlåda och naturmaterial. Gårdens kuperade form gör att barnens motorik och utveckling stimuleras. Vi använder oss även av närliggande parker och den natur som finns i närmiljön.

Vi har rymliga, ljusa lokaler och stora ytor som ger barnen möjlighet till olika aktiviteter inomhus.

Guldklimpars målområden

Guldklimpars största målområden 2023 är språkutveckling, hållbar utveckling och pedagogiska miljöer. Dessa områden bryter varje förskola ner och konkretiserar den på det sätt som deras barngrupper har behov av. Pedagogerna får utbildning inom alla dessa områden under höstterminen.

Visningar

Leklabbets platschef Jenny Lundmark har regelbundna visningar.
Mejla Jenny på mejladressen nedan för att boka plats.
platschefleklabbet@guldklimpar.se

Pedagogerna på Guldklimpars förskolor lägger stort värde i att bidra till barnens egen mognad och utveckling inom de olika områden som berörs i enlighet med läroplanen. Barngrupperna delas in efter både i åldrar och i intressegrupper och arbetet tillsammans med barnen på Guldklimpars förskolor sker utifrån olika projekt som väljs ut efter barnens intressen.

Barnens intressen är av självklar vikt när personal och barn tillsammans försöker upptäcka världen runt omkring, med hjälp av media, litteratur, våra egna olika kunskaper och studiebesök. Guldklimpar Leklabbet har dessutom en egen rymlig gård vilket ger barnen stor möjlighet till fantasi och lek och uppmuntrar till upptäcktsfärd på gården. Barnen får möjlighet att under åren på Guldklimpars förskolor ta del av, musik, dans, rörelse, dramatik, färg och form, matematik och språk i olika former som en del av den löpande verksamheten på Förskolan. Med hjälp av Nackas kulturliv i form av teater och musik kommer arbetet vi gör tillsammans också att beröra olika kulturer som finns i världen genom att ”resa i fantasin” och besöka andra länder, deras mat, språk och kultur.

Att dokumentera barnens utveckling är en återkommande och viktig del i arbetet på Guldklimpars förskolor. Detta görs med bilder på barnens aktiviteter som visas upp via appen Tyra och informationsbrev varannan vecka, men också genom utställningar på väggar och hyllor I Tyra appen finns också barnens egna portfolio.

Uppmärksamhet och trygghet för varje barn – varje dag

Utifrån ovanstående skapar pedagogerna på Guldklimpars förskolor trygghet och uppmärksammar varje barn varje dag. Att lära barnen att själva ta ansvar och att vara stolta för vilka dom är är ständigt återkommande och viktig del i pedagogernas arbete på Guldklimpars förskolor.
Hos oss skapas grunden för att barnen ska känna sig trygga i sig själva och stå för det dom vill och lära sig uttrycka detta till sin omgivning. Genom att finnas till i barnens närhet och stötta i leken tar personalen ansvar för att alla barn får denna uppmuntran.

Kost och måltider

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.

För oss är det viktigt att alla barn får en positiv upplevelse kring maten och att de får möjlighet att prova på många olika maträtter. Hälsosam mat är nyckeln till ett hälsosamt liv.

Inne- och utemiljö

På förskolans gård finns rutschkana, sandlåda och naturmaterial. Gårdens kuperade form gör att barnens motorik och utveckling stimuleras. Vi använder oss även av närliggande parker och den natur som finns i närmiljön.

Vi har rymliga, ljusa lokaler och stora ytor som ger barnen möjlighet till olika aktiviteter inomhus.

Guldklimpars målområden

Guldklimpars största målområden 2024 är språkutveckling, hållbar utveckling och pedagogiska miljöer. Dessa områden bryter varje förskola ner och konkretiserar den på det sätt som deras barngrupper har behov av. Pedagogerna får utbildning inom alla dessa områden under höstterminen.

Visningar

Leklabbets platschef Jenny Lundmark har regelbundna visningar.
Mejla Jenny på mejladressen nedan för att boka plats.
platschefleklabbet@guldklimpar.se

Pedagogerna på Guldklimpars förskolor lägger stort värde i att bidra till barnens egen mognad och utveckling inom de olika områden som berörs i enlighet med läroplanen. Barngrupperna delas in efter både i åldrar och i intressegrupper och arbetet tillsammans med barnen på Guldklimpars förskolor sker utifrån olika projekt som väljs ut efter barnens intressen.

Barnens intressen är av självklar vikt när personal och barn tillsammans försöker upptäcka världen runt omkring, med hjälp av media, litteratur, våra egna olika kunskaper och studiebesök. Guldklimpar Leklabbet har dessutom en egen rymlig gård vilket ger barnen stor möjlighet till fantasi och lek och uppmuntrar till upptäcktsfärd på gården. Barnen får möjlighet att under åren på Guldklimpars förskolor ta del av, musik, dans, rörelse, dramatik, färg och form, matematik och språk i olika former som en del av den löpande verksamheten på Förskolan. Med hjälp av Nackas kulturliv i form av teater och musik kommer arbetet vi gör tillsammans också att beröra olika kulturer som finns i världen genom att ”resa i fantasin” och besöka andra länder, deras mat, språk och kultur.

Att dokumentera barnens utveckling är en återkommande och viktig del i arbetet på Guldklimpars förskolor. Detta görs med bilder på barnens aktiviteter som visas upp via appen Tyra och informationsbrev varannan vecka, men också genom utställningar på väggar och hyllor I Tyra appen finns också barnens egna portfolio.

Uppmärksamhet och trygghet för varje barn – varje dag

Utifrån ovanstående skapar pedagogerna på Guldklimpars förskolor trygghet och uppmärksammar varje barn varje dag. Att lära barnen att själva ta ansvar och att vara stolta för vilka dom är är ständigt återkommande och viktig del i pedagogernas arbete på Guldklimpars förskolor.
Hos oss skapas grunden för att barnen ska känna sig trygga i sig själva och stå för det dom vill och lära sig uttrycka detta till sin omgivning. Genom att finnas till i barnens närhet och stötta i leken tar personalen ansvar för att alla barn får denna uppmuntran.

Kost och måltider

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.

För oss är det viktigt att alla barn får en positiv upplevelse kring maten och att de får möjlighet att prova på många olika maträtter. Hälsosam mat är nyckeln till ett hälsosamt liv.

Inne- och utemiljö

På förskolans gård finns rutschkana, sandlåda och naturmaterial. Gårdens kuperade form gör att barnens motorik och utveckling stimuleras. Vi använder oss även av närliggande parker och den natur som finns i närmiljön.

Vi har rymliga, ljusa lokaler och stora ytor som ger barnen möjlighet till olika aktiviteter inomhus.

Guldklimpars målområden

Guldklimpars största målområden 2023 är språkutveckling, hållbar utveckling och pedagogiska miljöer. Dessa områden bryter varje förskola ner och konkretiserar den på det sätt som deras barngrupper har behov av. Pedagogerna får utbildning inom alla dessa områden under höstterminen.

Visningar

Leklabbets platschef Jenny Lundmark har regelbundna visningar.
Mejla Jenny på mejladressen nedan för att boka plats.
platschefleklabbet@guldklimpar.se

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!