Guldklimpar Äppelbo

Vi på Förskolan Äppelbo vill ge barnen glädjerika och minnesvärda stunder och uppmuntra dem att känna nyfikenhet på livet och lust att lära. Vi strävar efter god insyn och ett gemensamt engagemang tillsammans med föräldrar, personal och självklart barnen. Verksamheten på Förskolan Äppelbo bygger på harmoni, trygghet, spontanitet, kreativitet och personlig utveckling.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i en ljus fristående villa med en stor härlig grön gård som uppmuntrar till kreativ lek och rörelse. Gården är en naturgård med både plana ytor och bergsknallar att klättra på. Vi har nära till skogen dit vi ofta går.

 

Villan består av två våningar med en avdelning på varje våning. Avdelningarna är ljusa och fina och materialet är anpassat utifrån barnens behov av lek och stimulans.

Kost och måltider

Förskolan har eget kök och en egen kock som lagar all mat till våra barn. Vi satsar på ekologiska råvaror och lagar det mesta från grunden.

 

För oss är det viktigt att alla barn får en positiv upplevelse kring maten och att de får möjlighet att prova på många olika maträtter. Hälsosam mat är nyckeln till ett hälsosamt liv.

 

Personalen på Förskolan Äppelbo lägger stort värde i att bidra till barnens egen mognad och utveckling inom de olika områden som berörs i enlighet med läroplanen. Barngrupperna delas in efter både i åldrar och i intressegrupper och arbetet tillsammans med barnen på Förskolan Äppelbo sker utifrån olika teman.

 

Barnens intressen är av självklar vikt när personal och barn tillsammans försöker upptäcka världen runt omkring, med hjälp av media, litteratur, våra egna olika kunskaper och studiebesök. Äppelbo ligger dessutom på en naturtomt vilket ger barnen stor möjlighet till fantasi och lek och uppmuntrar till upptäcktsfärd över ”bergen” på tomten. Barnen får möjlighet att under åren på Äppelbo ta del av, musik, dans, rörelse, dramatik, färg och form, matematik och språk i olika former som en del av den löpande verksamheten på Förskolan. Med hjälp av Stockholms kulturliv i form av teater och musik kommer arbetet vi gör tillsammans också att beröra olika kulturer som finns i världen genom att ”resa i fantasin” och besöka andra länder, deras mat, språk och kultur.

 

Att dokumentera barnens utveckling är en återkommande och viktig del i arbetet på Förskolan Äppelbo. Detta görs med bilder på barnens aktiviteter som visas upp via appen Tyra och informationsbrev var tredje vecka, men också genom utställning på väggar och hyllor som sedan sätts in i barnets portfolio.

 

Uppmärksamhet och trygghet för varje barn – varje dag!

Utifrån ovanstående vill personalen på Förskolan Äppelbo skapa trygghet och ha möjlighet att uppmärksamma varje barn varje dag. Att lära barnen att själva ta ansvar och att vara stolta för vilka dom är är ständigt återkommande och viktig del i personalens arbetet på Förskolan Äppelbo.

 

Tillsammans skapas grunden för att barnen ska känna sig trygga i sig själva och stå för det dom vill och lära sig uttrycka detta till sin omgivning. Genom att finnas till i barnens närhet och stötta i leken tar personalen ansvar för att alla barn får denna uppmuntran.

 

Äppelbos platschef Anna Enström har visning kl.9.30 sista torsdagen varje månad. Mejla Anna på mejladressen nedan för att boka plats på visningen.

platschefappelbo@guldklimpar.se

Gröna äpplet

Röda äpplet

Guldklimpar Äppelbo

Rektor/skolchef Josefine Wretborn

073-535 14 25

rektor@guldklimpar.se

 

Biträdande rektor Jonas Djäken

076-316 30 83

bitrrektor@guldklimpar.se

 

Platschef Anna Enström

073-529 71 43

platschefappelbo@guldklimpar.se