Guldklimpspedagogik

Svensk förskolepedagogik med specialpedagogisk barnsyn

Huvudman är utbildad förskollärare och specialpedagog och har bedrivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag sedan 2008. Hon har stor erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling, socioemotionellt klimat, pedagogik, utvecklingspsykologi, specialpedagogik, barns olikheter och olika behov.

Guldklimpars förskolor utgår helt och hållet utifrån våra barns behov. Med läroplanen i ryggraden och djupa kunskaper i utvecklingspsykologi, pedagogik, ledarskap och olika slags pedagogiker har vi en stark grund där inga barn riskerar att falla emellan stolarna. Vår gedigna erfarenhet och vår djupa kunskapsbas möter alla barns behov och får dem att utvecklas i sin fulla potential. Enligt Greger Bååth (generaldirektör på Specialpedagogisk skolmyndigheten) är det största problemet i svenska skolor ”nånannanismen”. På Guldklimpar finns ingen ”nånannanism”. På Guldklimpar har vi kunskaper för att kunna möta alla barns behov och få dem att blomstra i sin fulla potential.

Pedagogerna är de viktigaste verktygen. Alla pedagoger på Guldklimpars förskolor är därför noggrant utvalda för att kunna vara en del i pusslet i vår organisation. Enligt Reggio Emilia pedagogiken har barn 100 språk men vi tar ifrån dem 99. På Guldklimpar tar vi inte ifrån barnen något språk. Vi hjälper varje barn att utveckla och förfina alla sina språk. För att kunna möta alla barns olika sätt att uttrycka sig har vi därför pedagoger med många olika kompetenser. Alla pedagoger har också en positiv grundsyn och ser potentialen hos varje barn samt utstrålar positivism och energi.

Vi samarbetar med externa specialister för att kunna skapa den allra bästa miljön för våra barn. Eftersom huvudmannen även bedriver ett specialpedagogiskt utbildningsföretag så har vi kontinuerlig tillgång till specialpedagoger och förskolepsykologer för kompetensutveckling av organisationen.

Trygghet är en förutsättning för lärande. Först när barn är trygga kan de utvecklas i sin fulla potential. På Guldklimpar har vi trygga relationer och en trygg miljö så att barnen kan ägna sin energi åt att lära och utvecklas. Vi har kunskaper om vikten av trygga relationer och anknytningsteorier. Barnen på Guldklimpar kan lita på att deras pedagoger alltid finns nära för stöd och ledsagning.

Inom Reggio Emilia pedagogiken anser man att miljön är den tredje pedagogen. För att stimulera barn till nyfikenhet, upptäckarlust och lärande har vi på Guldklimpar en kreativ inspirerande miljö. Denna miljö utvecklas ständigt utifrån barnens intressen och behov av stimulans. Precis som barnens lärprocesser som ständigt är levande och i utveckling så är vår miljö levande och under ständig utveckling.

Positiv förstärkning är en av våra ledstjärnor i verksamheten. När vi lyfter och lägger fokus på barns styrkor så växer de. Barnen får ökat självförtroende och ökad självkänsla. Barn vill ha kärlek och uppmärksamhet och de lär sig fort vilket beteende de får mest uppmärksamhet för. Genom att lägga mer fokus på positivt beteende och mindre på negativa beteenden får vi positiva spiraler och ett positivt socioemotionellt klimat. Vi undviker negativt laddade ord utan talar och visar tydligt barnen hur vi vill att de ska göra istället.

Läroplanen för förskolan är vår röda tråd i verksamhet och vi har den i ryggraden och levandegör den i vår verksamhet.
Länk till Läroplanen:
Läroplan för förskolan, Lpfö 18 Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (usercontent.one)

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!