Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Stockholm stad, se nedan
S:t Erik Försäkring – S:t Erik Försäkring (sterikforsakring.se)

Olyckfallsförsäkring Nacka kommun, se länk nedan
Försäkring | Nacka kommun

Samarbete med Nacka kommun vid allvarlig händelse

Enligt Nacka kommuns regelverk samarbetar huvudmannen med kommunen vid allvarlig händelse där kommunen behöver tillgång till resurser för att erbjuda den form av verksamhet som anordnaren är auktoriserad för. Huvudmannen ska också inordna sin verksamhet under kommunens krisledning vid extraordinär händelse och höjd beredskap eller annan allvarlig händelse i fredstid.

Kontakta oss på Guldklimpar använd formuläret nedan

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans!